100 ideeën voor een betere toekomst

Ik heb het gehad met negativiteit en stilstand.

Ik wil vooruit. Vooruit met het leven, met ons land, met de planeet.

We zijn fier op ons verleden, maar vooral enthousiast over de toekomst.

 

Elke dag ontmoet ik mensen die bruisen van het optimisme en de goesting.

Die bouwen aan een betere toekomst.

Die dromen, wensen en voorstellen hebben voor ons land en de wereld.

Ik wil die ideeën laten bloeien.

 

Kijk jij ook met een open blik naar de samenleving?

Kan je je vinden in de waarden van de liberale democratie?

Geloof je in vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit?

 

Laat dan je stem horen.

Om het debat te beginnen, deel ik mijn 100 ideeën met jullie. Ik doe ze in persoonlijke naam, maar ze zijn het resultaat van heel veel gesprekken en ontmoetingen de laatste maanden en jaren. Je mag ze ‘leuk vinden’, maar je hoeft het er niet mee eens te zijn. Respectvol van mening verschillen, dat is de kern van de democratie. Ik ben vooral benieuwd naar jullie eigen dromen en vraag dus maar één ding: laat je stem horen, positief en opbouwend. Denk mee, doe mee.

Verander de wereld, deel je idee.

Gwendolyn.

 

De 100 ideeën van Gwendolyn.

 

 1. We maken van Engels onze vierde officiële landstaal.
 2. Ons land wordt het eerste echte Europese district.
 3. We schaffen de pensioenleeftijd af. Een volledig pensioen heb je na 45 jaar. Vroeger met pensioen kan vanaf 42 gewerkte jaren.
 4. De eerste 10.000 euro die je verdient, worden volledig belastingvrij.
 5. We leggen overal fietspaden aan, ook tussen bomen en over het water. Wat in Limburg kan, moet overal kunnen.
 6. Binnen 10 jaar staan we als land in de wereldtop-drie voor onderwijs.
 7. Wij maken ons volledig onafhankelijk van fossiele brandstof.
 8. Alle Belgen worden minstens drietalig
 9. Wij ontdekken en ontwikkelen in ons land het geneesmiddel tegen dementie.
 10. Bedrijven die hun werknemers laten sporten, krijgen een fiscale korting.
 11. Iedereen krijgt de kans om zich om te scholen, bij te scholen of nieuwe vaardigheden te leren.
 12. We worden het eerste West-Europese land dat volledig digitaal gaat.
 13. We stoppen het bekvechten tussen Vlamingen en Walen.
 14. We bouwen dijken en eilanden tegen het opkomende water.
 15. We maken alle daken groen.
 16. We starten élke schooldag met sport.
 17. We schaffen de lessen én de subsidies voor levensbeschouwing en religie af.
 18. We trekken het vaderschapsverlof op. Het verlof na de geboorte van een kind kan bovendien tussen beide partners verdeeld worden. Zwangerschapsverlof blijft een fysiek verlof voor herstel van vrouwen na de geboorte.
 19. Wie werkt bij de overheid, kan overstappen naar het onderwijs met behoud van loon.
 20. We maken legale arbeidsmigratie mogelijk. Wie werkt, is welkom.
 21. We maken een vernieuwde wettelijke regeling die mensen toelaat hun levenseinde te bepalen.
 22. We geven iedereen het recht om digitaal gewist of vergeten te worden.
 23. We schaffen alle belastingen die meer kosten dan ze opbrengen af.
 24. We kiezen nog maximum 100 Vlaamse en 100 Belgische parlementsleden.
 25. Er komt een Belgische kieskring.
 26. Een regering telt maximum 10 leden en altijd evenveel mannen als vrouwen.
 27. We maken taxi’s of ubers gemakkelijk en goedkoop zodat mensen opnieuw op café of restaurant kunnen, zodat jongeren kunnen feesten en iedereen toch veilig thuis geraakt.
 28. We splitsen de ring rond Brussel in een continu deel voor doorgaand verkeer en een stuk met af- en opritten.
 29. Alle treinen krijgen wifi.
 30. In elke trein komt er een aparte fietswagon.
 31. In elk station zijn er deelfiets- en deelautosystemen.
 32. We schaffen tweede klasse op de trein af zodat de trein ‘eerste klasse’ is voor iedereen.
 33. We zorgen ervoor dat je vanuit de grote stations in elke provincie maximum op een uur in Brussel bent. Binnen de ‘ruit’ is dat maximum een half uur.
 34. We maken sporten tot 18 jaar fiscaal aftrekbaar.
 35. Alle musea van het land worden gratis voor kinderen, leerlingen en studenten.
 36. We verkopen bpost, Belfius en Proximus.
 37. Elke wet krijgt een vervaldatum.
 38. We maken het goedkoper om niet waardevolle oude gebouwen af te breken en op dezelfde plaats nieuw te bouwen.
 39. We maken het rijbewijs digitaal.
 40. We schaffen op termijn de belastingen op werken en ondernemen af en vervangen ze door een lage transactietaks op alle transacties.
 41. We houden nog twee tarieven over in de Horeca: een algemeen van 9% en een bijzonder voor sterke dranken van 21%.
 42. We laten alle Vlaamse kinderen in Wallonië, Brussel of Duitstalig België naar school gaan en omgekeerd.
 43. We maken kinderopvang kosteloos zoals onderwijs.
 44. We bouwen hyperloops in havens en op grote verbindingen.
 45. We leggen zonnepanelen langs de treinsporen.
 46. We zetten windmolens langs de autosnelweg.
 47. Er komen snellaadpalen in elk tankstation op de snelwegen.
 48. Een politiek uitvoerend mandaat mag maximum twee keer hetzelfde zijn. Gekozen worden kan zolang de kiezer het wil.
 49. We worden het land met de beste technische scholen en de meeste doctoraten.
 50. We worden het land met de meeste zonnepanelen per inwoner.
 51. We halen de gezondheidszorgen uit de sociale zekerheid, zowel qua financiering als qua besluitvorming. Sociale zekerheid wordt opnieuw een systeem van bijdragen en verzekering voor pensioenen, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
 52. Een eenpersoonskamer in het ziekenhuis wordt de regel voor iedereen.
 53. Iedereen kan recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Die is hoger in het begin en daalt nadien. Hoe lang je daar recht op hebt, hangt af van het aantal jaren dat je gewerkt hebt en hebt bijgedragen.
 54. Warenhuizen zorgen ervoor dat eetbare voedingsoverschotten niet worden weggegooid, maar terechtkomen waar het nodig is.
 55. Pakjes worden niet meer gratis geleverd of terugbezorgd.
 56. We rekenen de milieukost aan van dingen die van de andere kant van de wereld komen.
 57. We responsabiliseren de grote digitale en sociale mediaspelers, zowel fiscaal als qua regelgeving zodat er opnieuw een level playing field ontstaat.
 58. We eisen privacygaranties, zowel van overheid als van private bedrijven.
 59. Alle scholieren bezoeken tijdens hun middelbare schooltijd minstens Flanders Fields-museum, Fort van Breendonk en de Dossinkazerne.
 60. We beperken het gebruik van invulboeken en maken meer ruimte voor schrijven en begrijpend lezen.
 61. We maken de publieke ruimte aantrekkelijk met openbare kunst.
 62. We vechten tegen racisme en discriminatie.
 63. We bannen niet-herbruikbare of niet-afbreekbare plastics.
 64. Kindergeld (groeipakketten) storten we op een rekening van en voor het kind.
 65. We voeren de mogelijkheid in om een ‘tegenstem’ (anti-vote) uit te brengen bij verkiezingen.
 66. We maken het mogelijk voor mensen om onder elkaar van job of werkplaats te switchen.
 67. Legaliseer softdrugs en hef er een taks op.
 68. Er komt niet alleen een jaarlijkse begroting, maar ook een 5-, een 10- én een 20- financieel meerjarenplan.
 69. We voeren àlle straffen uit.
 70. Zorg dat mensen beter uit de gevangenis komen dan dat ze er binnen gaan.
 71. We worden pioniers voor zelfrijdende auto’s.
 72. Maak een Europees leger.
 73. Organiseer de Europese buitengrenzen en maak de regels over migratie zoveel mogelijk gelijk in heel de EU.
 74. Hef een vliegtaks.
 75. Maak snelrecht en nachtrechtbanken mogelijk.
 76. Laat multinationals en nieuwe digitale bedrijven een fair deel belastingen betalen. Sluit de Belgische, Europese en internationale ‘loopholes’.
 77. Er komt een digitale injectie bij Justitie, zowel financieel, operationeel als qua regelgeving.
 78. Verkoop alle overbodige gerechtshoven en gebouwen, huur in de plaats efficiënte moderne ruimten en gebruik de digitale mogelijkheden.
 79. Laat rechters naar de mensen gaan om recht te spreken.
 80. Zorg dat zoveel mogelijk mensen onze taal leren en werk hebben voor ze naar hier komen.
 81. Laat leerkrachten lesgeven in plaats van papierwerk te doen en investeer in kennisoverdracht.
 82. Schaf alle overbodige paperassen af, zeker voor zelfstandigen.
 83. Schaf zoveel mogelijk subsidies af voor ondernemingen, behalve voor innovatie en R&D.
 84. Doe minder als overheid, maar doe wat je doet beter en geef ruimte aan de private sector.
 85. Wees fier op onze eigen producten, promoot ze en gebruik ze om ons land in de verf te zetten.
 86. Zorg dat aanbestedingen niet alleen naar de laagste prijs kijken, maar ook naar innovatie, locale productie of duurzaamheid.
 87. We bieden zelfstandigen en vrije beroepers een volwaardig sociaal vangnet aan dat overeenkomt met wat ze bijdragen.
 88. Partijen worden groeperingen van mensen die dezelfde waarden delen.
 89. We gebruiken kraantjeswater alleen nog om te drinken, eten en (ons te) wassen.
 90. Tussen middernacht en zes uur ’s morgens mag je 140 km/uur rijden op de autosnelweg. Overdag verlagen we die snelheid naar 110 km/uur.
 91. Zestien tot achttienjarigen worden ‘buddies’ van jongere leerlingen op school om te helpen met huiswerk, taal, sociale of jongerenthema’s.
 92. We planten minstens één nieuwe boom voor élke Belg.
 93. Iedereen die werkt, krijgt een mobiliteitsbudget via een app.
 94. We maken een speciaal systeem van ‘super-studiebeurzen’ waarmee talenten die het moeilijk hebben, niet alleen de kosten van onderwijs kunnen dekken, maar ook alle andere omkadering krijgen.
 95. We rollen een gezond-eten-op-school programma uit, zodat niemand met een lege maag in de klas moet zitten.
 96. Nultolerantie voor alcohol- en drugs achter het stuur.
 97. We schelden eenmalig de OCMW-schuld van leefloners kwjijt in ruil voor een engagement op het vlak van werk en opleiding.
 98. Elke kind uit de lagere school heeft recht op een hobby en krijgt daarvoor een tegemoetkoming.
 99. We kijken bij nieuwe regelgeving goed naar de regeling in de rest van Europa en zeker in onze buurlanden, zodat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat met onze bedrijven.
 100. We worden pioniers in kweekvlees.