Boordevol ambitie

Wat een feest! Onze nationale nieuwjaarsreceptie was een daverend succes. Met niet minder dan 2.700 bezoekers -500 meer dan vorig jaar- kunnen we spreken van een absolute recordopkomst. En de sfeer zat goed. Onze leden werden getrakteerd op een vurige speech van onze voorzitter, standjes met innovatieve projecten en -uiteraard!- lekkere hapjes en glaasjes. Wie er bij was, die voelde het: de liberalen zitten opnieuw boordevol ambitie.

17u, KANAL – Centre Pompidou, Brussel. De eerste groepen leden beginnen met shuttlebussen binnen te stromen in het indrukwekkende gebouw van het cultureel project KANAL – Centre Pompidou. Deze voormalige Citroëngarage wordt binnenkort omgebouwd tot de grootste culturele instelling van Brussel, nadat het een jaar lang al de site zal geweest zijn voor een rijk gevuld programma van culturele activiteiten. Binnen in het gebouw hangt een industriële, creatieve, innovatieve sfeer. Dat het er een beetje fris is, nemen we er graag bij.

Het wordt al gauw druk. Je voelt dat onze leden in grote getale naar de receptie zijn afgezakt. De wachtrij aan de vestiaire laat weinig aan de verbeelding over. Het personeel krijgt het moeilijk gebolwerkt, zo blijkt later op de avond. Een sympathieke robot met artificiële intelligentie begroet de genodigden. De photobooth ernaast is dan weer een plek vol hilariteit, zoals elk jaar. Deze keer kan men poseren met bordjes vol liberale leuzen als ‘moet just niks’, ‘nen echten doener’ of ‘mijn glas is halfvol’. Iets verder vindt men standjes waar enkele ondernemers hun innovatieve projecten toelichten, van virtual reality tot ideeën voor een betere waterzuivering. Ook de befaamde zonnewagen van het Belgische Solar Team valt er te bezichtigen. Met deze wagen op zonne-energie  schreef het Belgisch team geschiedenis door goud te winnen op de Carrera Solar Atacama, de meest prestigieuze race voor zonnewagens.

Het orgelpunt van een politieke nieuwjaarsreceptie is uiteraard de speech van de voorzitter. De aanwezigen beginnen zich richting het podium te begeven. In een filmpje lichten enkele mondige kinderen toe wat zij het komende jaar van de politiek verwachten. Kerncentrales sluiten, met elektrische wagens rijden en hard werken ‘zoals mama en papa’.

Dé kern van mijn speech? U raadt het: ambitie. Ons land moet durven voorop lopen. “Gedaan met de zilverwinkel, wij gaan voor goud.” Van bakkers tot mantelzorgers, van robotbouwers tot frituristen, van dakwerker Rudi tot student-ondernemer Hassan; wij zijn een land van doeners. Maar dan wel doeners die niemand achterlaten.

Zoals in elke speech werden er ook mensen bedankt. In de eerste plaats alle aanwezige militanten, voor het harde werk waarmee zij van de gemeenteraadsverkiezingen een blauwe overwinning hebben gemaakt. Maar ook Charles Michel, aanwezig in de zaal, wordt bedankt. “Charles, het is verdomd jammer dat we de rit niet konden uitrijden. Want we zijn nog niet klaar. We hebben samen stevige fundamenten gelegd. De ruwbouw staat er. Nu moeten we het huis afwerken.” De Zweedse coalitie mag dan wel gebroken zijn, maar de liberale as blijft ijzersterk.

We drie prioriteiten naar voor. De eerste is uiteraard onze economie. Wie werkt, moet daarvoor beloond worden. En wie hard gewerkt heeft, verdient een fatsoenlijk pensioen. Dus moeten de belastingen verder naar beneden. De tweede prioriteit is het klimaat. We willen leven op een gezonde planeet, net als de vele klimaatspijbelaars in de straten van Brussel. We werken reeds aan oplossingen, maar de ambitie moet hoger. Het klimaat heeft het lef van Anuna nodig. En een goed business model. Daar willen wij aan bouwen. Het derde punt is migratie. Het valt op hoe de zaal stiller wordt. “Orde op zaken stellen op migratie, dat hebben we altijd gedaan. Soms met vallen en opstaan. Af en toe met eelt op onze ziel. Maar altijd eerlijk en betrouwbaar. En het kan niet zijn dat als we de voordeur sluiten, iemand VIP-tickets verkoopt aan de achterdeur.” De zaal applaudisseert, Maggies naam wordt gescandeerd. Onze asielminister wordt er een beetje verlegen van.

(Klimaat, samenleving, economie. Lees de integrale toespraak hier: https://www2.openvld.be/nieuwjaarstoespraak-gwendolyn-rutten-2019/)

Dat de aanwezigen geënthousiasmeerd zijn, dat blijkt uit de rest van de avond. De zaal wordt omgetoverd tot een dansvloer met ‘silent disco’. En gedanst wordt er. Ook Bart Somers haalt zijn beste moves boven. Het duurt nog lang voor de laatste liberalen huiswaarts keren. Vermoeid, maar voldaan. 2019 wordt het jaar van doeners. Maar morgen doen we het rustig aan.