Extra loonkostverlagingen voor jongeren en ouderen

Jongeren en ouderen vinden in ons land soms moeilijk een job. Om dit probleem aan te pakken, voerden we eerder al een aantal doelgerichte loonkostverlagingen door met de Vlaamse Regering. Op vraag van Open Vld werd vandaag beslist om deze loonkostverlagingen verder uit te breiden. Zo maken we het goedkoper voor bedrijven om jongeren en 55-plussers aan een baan te helpen.

Jobs, jobs, jobs. Het stimuleren van de werkgelegenheid was hét grote doel van de algemene loonkostverlaging die we met onze taxshift doorvoerden. En met succes: sinds de start van de regering Michel kwamen er al ongeveer 163.500 jobs bij. Maar nu moeten deze jobs ook ingevuld worden. Specifiek voor jongeren en 55-plussers blijft het vaak moeilijk om werk te vinden.

De Vlaamse Regering nam eerder al maatregelen om via gerichte loonkostverlagingen het aanwerven van deze twee doelgroepen aantrekkelijker te maken. Maar deze bleken nog niet te volstaan. Daarom pleitte onze voorzitter enkele maanden geleden reeds voor een verdere versterking van deze maatregelen. Gwendolyn Rutten: “Door de zesde staatshervorming kan Vlaanderen gerichte loonkostverlagingen aan bedrijven geven. Het heeft het kluwen aan maatregelen omgevormd tot drie kortingen: voor jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten. Zo worden die groepen, ook allochtone jongeren, goedkoper. Laat ons een bijkomende loonkostverlaging doen, zodat bedrijven gestimuleerd worden om hen aan te werven.”

Op onze vraag besliste de Vlaamse Regering vandaag om inderdaad dit Vlaams doelgroepenbeleid te versterken. De werkgeversbijdragen worden vanaf 1 januari 2019 met 70 miljoen euro per jaar verder verlaagd. Dit zal het voor werkgevers aantrekkelijker maken om jongeren en 55-plussers in dienst te nemen, wat tot meer jobs voor die twee doelgroepen zal leiden. Een duidelijke stap in de goede richting. Onze partij zal de komende jaren blijven ijveren voor verdere loonkostverlagingen.