Open Vld eist bevoorradingszekerheid van energieminister Marghem

Open Vld vraagt zekerheid over de energiebevoorrading komende winter, en wil daarbij absoluut geen enkel risico lopen. “Mensen en bedrijven moeten gerust de winter kunnen ingaan”, zegt Open Vld voorzitter Gwendolyn Rutten. “Daarom eisen we van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem om onmiddellijk een strategische reserve aan te leggen om de energiebevoorrading deze winter te verzekeren.”

Elk mogelijk risico dat deze winter het licht zou uitgaan, is voor Open Vld onaanvaardbaar. Daarom vragen de Vlaamse liberalen dat er zekerheid komt, en dat er geen enkel risico wordt gelopen. De Vlaamse liberalen vragen dan ook met klem aan federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem om onmiddellijk werk te maken van een strategische reserve om mogelijk stroomtekort te compenseren.

Daarnaast vraagt Open Vld andermaal met klem om werk te maken van de concrete uitrol van het Energiepact. “We moeten onverkort en versneld dit Energiepact uitvoeren”, zegt Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz. “In het Energiepact zit alles om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. We kunnen ons geen uitstel van de uitvoering van het Energiepact permitteren. Er is de afgelopen maanden al te veel tijd verloren gegaan. Als iedereen zijn werk doet en samenwerkt, dan kunnen we in de toekomst verder met voldoende energie en zonder verouderde kerncentrales.”