Gwendolyn Rutten in debat over wonen tijdens Terzake

In Terzake nam Gwendolyn Rutten deel aan een debat over wonen, samen met Joke Schauvlieghe (CD&V), Louis Tobback (SP.A) en Valérie Van Peel (N-VA). Het volledige debat kan je hier bekijken.

Voor Gwendolyn Rutten is het belangrijk dat mensen de kans krijgen om een eigen huis te verwerven, zonder een schuldgevoel aangepraat te krijgen. “Het maakt toch een stuk gelukkig, zo’n eigen (t)huis. Men kan nu ook niet zomaar kiezen waar men een huis wil bouwen. Er zijn reeds duidelijke regels voor handen om onze groenzones te beschermen. Daar gaan wij ons ook in de toekomst aan houden. Wat ik wel vind is dat men moet stoppen met angst en paniek zaaien. Je mag niet langer een eigen huis willen of je bent een crimineel.”

Tegelijkertijd geeft voorzitter Rutten aan dat het tijd is voor een ander ruimtelijk beleid. De groene ruimte waarin men kan snijden is immers niet onbeperkt. Ze is van mening dat men het best kijkt vanuit de gemeente, vanuit de lokale situatie, welke eigendommen tot groene zones getransformeerd moeten worden. Daarbij vindt ze het cruciaal dat de eigenaars stevig vergoed worden. “Het gaat hier over eigendomsrecht! De eigenaars moeten te allen tijde minstens 100% vergoed worden.”

Tijdens het debat kwam ook aan bod dat sommige steden, waaronder Leuven, hebben besloten dat ze niet langer willen groeien. Volgens Gwendolyn Rutten spelen de omliggende gemeenten een belangrijke rol in het opvangen van een mogelijke schaarste aan woningen in de toekomst. “Leuven heeft beslist om bij die kaap van 100.000 inwoners te blijven. Tegelijkertijd weten we dat er een gigantische bevolkingsgroei zit aan te komen. Dan moet je in debat gaan met de omliggende steden en gemeenten in het Hageland. Zij moeten de nodige instrumenten krijgen om die vraag naar woningen op te vangen, anders wordt eigendom onbetaalbaar, en daar pas ik voor.”

Deze oproep doet ze niet alleen als nationaal partijvoorzitter, maar ook als kandidaat-burgemeester voor Aarschot: “Ik begrijp dat er in Leuven groen moet zijn, maar Aarschot is ook een stad in het groen, en dat willen we graag zo houden. We gaan niet blijven bijsnijden. Er is dus absoluut nood aan een dialoog, waarbij we naar de troeven van onze steden kijken. Vanuit Aarschot kan je rechtstreeks met de trein naar Brussel op 20 minuten. Ik heb ook al eens gedacht dat we aan de autostrade, waar de file begint een bord zouden moeten plaatsen met ‘mocht u hier werken, dan zou u er al zijn’. Het punt is: we moeten veel meer samen aan tafel zitten: wat hebben we nodig, wat is de eigenheid van onze steden, hoe bereiden we ons voor op de toekomst? We doen dat reeds voor onderwijs, we moeten dit ook doen voor wonen.’

We zullen in de toekomst ook creatiever moeten omgaan met wonen. “Waar ik woon staan er veel, vaak te grote gezinswoningen uit de jaren ’50 en ’60. Die ruimte moet men creatief gebruiken, zodat men er bijvoorbeeld met twee, in plaats van één iemand kan gaan wonen.” Voorzitter Rutten merkt bovendien op dat het soms efficiënter en beter kan zijn om een woning te slopen in plaats van deze steeds opnieuw te renoveren. Daarbij verwijst ze naar de sloop-en-heropbouwpremie die minister Bart Tommelein invoerde.

Tenslotte pleitte ze om wonen boven winkels extra te stimuleren, aangezien deze panden vaak ideaal zijn voor alleenstaanden: niet te groot, in de stad, overal dichtbij,… “Op deze manier zorgt de private markt bovendien voor betaalbaar wonen”. Ze maakte zich ook sterk dat men niet zozeer moet te investeren in nieuwe sociale woningen, maar wel in de bestaande, vaak gedateerde sociale woningen. “Vaak zijn ze niet aangepast aan de noden van vandaag. Het kost misschien wel geld, maar men mag niet vergeten dat investeringen in isolatie, energie-efficiëntie en dubbele beglazing zichzelf terugverdienen.”