Gwendolyn Rutten pleit voor ethische hacking van Vlaamse overheidsdiensten

Gisteren raakte bekend dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken sinds 2019 lange tijd gehackt is. Dit werd nu pas ontdekt. Verschillende elementen wijzen op een vorm van staatsspionage en er wordt gekeken in de richting van China. Gwendolyn Rutten, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, maakt zich zorgen over de ernst van dit incident. “Wat in België kan, kan in Vlaanderen ook. We moeten ons dan ook goed wapenen en gericht controleren, bijvoorbeeld met ethische hacking. Het zou een absolute ramp zijn als de privacy van onze burgers tijdens deze grootschalige vaccinatiecampagne open op straat komt te liggen omdat onze beveiliging onvoldoende is”, aldus Rutten.

“Digitaal relanceplan moet Vlaanderen versneld digitaliseren”, zo kopten verschillende krantensites op dinsdag 25 mei. Het doel is om Vlaanderen richting de top te loodsen inzake e-government. Het spreekt echter voor zich dat alles staat of valt met de veiligheid en de garanties omtrent de privacy van mensen. Enkele uren later werd dat opnieuw pijnlijk duidelijk met het nieuws dat de FOD Binnenlandse zaken langdurig gehackt werd. Vanuit een buitenlandse mogendheid zou er heel professioneel en gesofisticeerd te werk zijn gegaan om in ons netwerk te infiltreren.

Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten roept minister-president Jan Jambon nu op om onze huidige digitale systemen met expertise en ernst door te lichten. “Geen enkel systeem is onfeilbaar, of in dit geval ‘onhackbaar’. Vanuit het idee: voorkomen is beter dan genezen, pleit ik er dan ook voor om ethische, preventieve hacking toe te passen op onze eigen diensten. Dat is des te belangrijker nu we volop aan het vaccineren zijn. Enerzijds werden er de afgelopen maanden risicoprofielen bepaald. Al die gegevens staan op servers van de overheid. Deze mogen écht niet in handen komen van hackers met kwade bedoelingen. Anderzijds staan we nu aan de vooravond van de vaccinatie-eindsprint. Een hack kan de organisatie hiervan volledig onderuithalen. Dat zou nefast zijn voor de mentale en fysieke gezondheid van veel mensen”, zegt Rutten. “Onze screenings moeten dus worden opgedreven. Enkel zo komen we te weten of er al dan niet lekken zijn bij de Vlaamse overheidsdiensten.”

Het liberale parlementslid stond tijdens haar uiteenzetting ook stil bij de noodzaak aan ethische hacking van lokale besturen. “Net zoals geen enkel systeem onfeilbaar is, is ook geen enkele overheid onfeilbaar. We mogen het niveau dat het dichtst bij de burger staat dan ook niet vergeten in dit verhaal. Als burgemeester ben ik alvast heel blij met het raamcontract ‘Cyberveilige gemeenten’ vanuit de Vlaamse overheid. Daarmee neemt ze heel wat lasten uit handen van lokale besturen die mee op de kar wensen te springen”, besluit Rutten.