Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open Vld, blikt vooruit op het nieuwe politieke jaar: “Het energiepact komt er dit jaar”

Morgen wordt het politieke jaar 2018 afgetrapt. Al was het de voorbije weken nooit echt stil in de Wetstraat. De regeringspartijen kibbelden over de kernuitstap, staatssecretaris Theo Francken (N-VA) lag opnieuw onder vuur. Wij staan nog één keer stil bij het voorbije jaar en blikken vooruit met Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open VLD.
Optimism is a moral duty, het is de lijfspreuk van Gwendolyn Rutten. Dat 2017 een mooi jaar was voor de liberalen, stelt ze. “Dat zie je aan de resultaten van de regering: de jobcreatie piekt, de economie trekt weer aan, en vooral: mensen zullen vanaf deze maand méér geld overhouden voor hetzelfde werk. Dat gaat over 50 à 60 euro per maand. Op alle maatregelen daartoe kleeft een stevige liberale stempel.”

Vorig jaar trok u ten strijde tegen de betutteling. Heeft dat iets opgeleverd?

(enthousiast) Ja, in de eerste plaats op de arbeidsmarkt. Studenten kunnen meer werken wanneer ze dat willen. Gescheiden ouders kunnen de ene week meer werken en de andere week minder. Dat zal co-ouderschap makkelijker maken. De flexi jobs in de horeca zijn een succes, en worden uitgebreid naar andere sectoren. Maar je ziet ook een omslag op andere domeinen. Op de energiemarkt bijvoorbeeld: het beleid is niet langer afhankelijk van subsidies. Minister Bart Tommelein en staatssecretaris Philippe De Backer hebben bijna tien miljard aan subsidies geschrapt. Vrijheid komt in de plaats. Daar ben ik fier op.

En de politici zelf? Zijn dat nog steeds pastoors zoals u vorig jaar in deze krant zei?

Op dat vlak voel ik helaas weinig verandering. (lacht) De drang om regeltjes op te leggen, blijft gigantisch groot. Onlangs nog minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Het is toch niet aan de politiek om te bepalen wanneer mensen hun werkmails mogen lezen? Ik heb het voorbije jaar weer vaak het grote verschil tussen de liberalen en alle andere partijen ondervonden. Wij zeggen aan de mensen: doe gerust wat meer uw goesting. Andere partijen steken het vingertje op en zwaaien met regeltjes. Omdraaien, die boel.

Wat wordt uw strijd voor 2018?

Vrijheid moet samengaan met vooruitgang. Nu moeten de mensen en de bedrijven de vruchten plukken van het beleid. Dat zal ook gebeuren. De personen- en de vennootschapsbelasting gaan omlaag.

Dat laatste wordt beschouwd als een trofee van N-VA.

(kort) Alleen politieke analisten noemen dat zo. Wij hebben jarenlang gestreden voor een nieuwe verlaging. Vandaag is ze er, met de groeten van Open VLD.

Zal dat geen nieuw gat slaan in de federale begroting?

(feller) Dat is elke keer het grote misverstand. Neen dus. Wie de belastingen verlaagt en dus eerlijker maakt, zal de opbrengsten zien stijgen. Als de belastingen te hoog zijn en als onrechtvaardig worden ervaren, zoeken mensen wegen om ze te ontwijken. Plus, specifiek voor deze verlaging: die zal jobs creëren. En elke werkloze minder, is winst voor de begroting.

Wanneer wordt het onbelast bijverdienen ingevoerd, de zogenaamde trofee van uw partij?

Dat wordt in principe volgende week gestemd, en zal eind februari in werking treden.

Veel kleine zelfstandigen vrezen oneerlijke concurrentie.

Ik begrijp die bekommernis, maar ik kan hen geruststellen. In het systeem worden garanties ingebouwd. Zo is het maximale bedrag 500 euro per maand, en die persoon mag geen reclame maken of beroepskosten aftrekken. Maar kijk: je moet realistisch zijn. Vandaag gebeurt het ook dat iemand zijn plafond laat schilderen door een vriend. Of dat je je buren inschakelt om even voor je kinderen te zorgen. Dat wordt dan in het zwart betaald. Dat willen wij omzetten in wit. Ik ben bezig aan een ronde van Vlaanderen. Ik krijg heel vaak de vraag van mensen waarom ze elkaar niet gewoon mogen helpen zonder daarop belast te worden. Dat probleem moet nu van de baan zijn.

Wat met het energiepact? Wordt dat opgeschoven naar de regeringsonderhandelingen in 2019 zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt?

Neen. Dat komt er dit jaar. Dat staat zowel in het Vlaams als het federaal regeerakkoord. Ik hou mij aan die afspraken. Ik ga ervan uit dat iedereen dat doet. Wie dat niet doet, gooit het regeerakkoord in de vuilbak. Dan zal er een serieus woordje gesproken worden.

N-VA wil niet weten van een sluiting van de kerncentrales in 2025.

Ik stel vast dat het federaal parlement, N-VA inclusief, in 2015 een wet heeft gestemd met de kalender voor de sluiting. Wij houden ons aan die gemaakte afspraken. Kiezen voor oude kernenergie is geen optie. En kiezen voor nieuwe kernenergie zou miljarden kosten. Dat is dus ook geen piste. We moeten nu kiezen voor de toekomst. Daarom is het energiepact cruciaal. Niets doen zou schuldig verzuim zijn tegenover de volgende generaties.

Volgens de Chinese astrologie is 2018 het jaar van de hond, ons loyale huisdier. Wat kan de politiek hiervan leren?

Ik probeer in elk geval loyaal aan politiek te doen. Neem er alle dossiers van de voorbije jaren bij: wij hebben altijd oplossingsgericht meegewerkt, én we hebben daardoor veel binnengehaald.

U bleef ook loyaal tegenover Theo Francken in de ‘Soedankwestie’. Waarom?

De voorganger van Theo Francken was Maggie De Block. Zij heeft de tanker doen keren met een streng, maar rechtvaardig beleid. Wij weten dus hoe moeilijk dat departement is. Je moet vermijden dat emoties de bovenhand nemen. Maar natuurlijk moeten de mensenrechten altijd gerespecteerd worden. Er loopt nu een onderzoek daarnaar. Ik wil dat afwachten vooraleer verdere uitspraken te doen.

Uw partijgenoot Karel De Gucht vindt dat Francken niet kan aanblijven. Hij schreef in zijn column in Het Laatste Nieuws: “Francken is politiek, ideologisch en menselijk ongeschikt.”

Ik respecteer de mening van Karel. In een liberale partij mag iedereen zijn mening uiten. Maar ik zal nooit de man of de vrouw spelen.

Mensen terugsturen naar een land waar de kans groot is dat ze gefolterd worden, druist dat niet in tegen de liberale waarden?

Nogmaals, ik wil eerst het onderzoek afwachten. Ik begrijp dat het moeilijk is om te spreken over repatriëring naar Soedan. Dat is het trouwens ook voor Congo, of destijds voor Afghanistan. Maar een repatriëringsbeleid is het sluitstuk van een goed asiel- en migratiebeleid. Ik stel trouwens vast dat ook andere Europese landen repatriëren naar Soedan.

Francken kreeg ook kritiek omdat hij loog tegen de premier in deze zaak. Mag een regeringslid liegen?

Dat is een vraag die Francken zichzelf moet stellen. Kan hij nog voor de spiegel staan? Wie de waarheid één keer geweld aandoet, zal ook de volgende keer in vraag gesteld worden. Klopt het wel wat die man zegt? Maar het is aan Theo Francken zelf om die antwoorden te geven.

Is dat zo? Moet een coalitiepartner toekijken en zwijgen?

Je hebt de grond van de zaak en je hebt de manier van communiceren. Over dat eerste zullen wij nooit zwijgen. Dat tweede moet elke politicus voor zichzelf uitmaken.

Politicoloog Cas Mudde leerde hieruit: “Als je liegt in de politiek, zeg dan dat je het deed om het land van niet-blanken te redden.” Heeft hij een punt?

(blaast) Dat is niet mijn communicatie. Ik kies voor het positieve verhaal. Vandaar dat ik altijd de nadruk leg op respect voor normen en waarden. Alleen zo kan integratie lukken en kan dat ook een meerwaarde zijn. In een liberale samenleving telt niet je afkomst, maar je toekomst. Trouwens: als je kijkt naar het aantal goedgekeurde asielaanvragen, zie je dat deze regering én dus ook Theo Francken heel genereus zijn.

 

Dit interview verscheen op 7 januari in De Zondag.