Gwendolyn Rutten zet de puntjes op de i in Terzake en Van Gils En Gasten

Het compact van de Verenigde Naties deed de afgelopen dagen heel wat stof opwaaien. In de studio’s van Terzake en Van Gils En Gasten kreeg partijvoorzitter Gwendolyn Rutten de kans om de puntjes op de i te zetten, in het gezelschap van CD&V voorzitter Wouter Beke.

In september begaf premier Charles Michel zich naar de Algemene vergadering van de Verenigde Naties om daar te verklaren dat België het compact zal steunen. Mét goedkeuring van de volgtallige regering. Dat de Eerste Minister voet bij stuk houdt vindt Gwendolyn Rutten lovenswaardig. Ze benadrukt daarbij dat ons land voor een duidelijke keuze staat: “De vraag is eigenlijk wat voor land we willen zijn. Willen we een land met fatsoen zijn, dat woord houdt en problemen samen oplost? Of plaatsen we ons buiten de internationale rechtsorde.”

Toen aan het begin van de week duidelijk werd dat N-VA zich vragen stelde bij het compact, besloten de premier en ministers om te kijken naar de grond van de zaken. “Een goede zaak. Als er vragen zijn, dan moet men naar oplossingen zoeken.” De voorafgaande verklaringen in de media en de controversiële campagne die door regeringspartij N-VA gelanceerd werd tijdens de besprekingen in de kern vond voorzitter Rutten echter weinig gepast. “Die campagne ging niet over het compact, maar over mensen. Wanneer je dat doet stap je over een lijn, dan roep je op tot haat en angst. Ik wil geen land zijn dat zich op dezelfde lijn zet als Trump en Orban.”

Ze wees ook op het feit dat Nederland en Denemarken, geen doetjes op vlak van migratie, het pact zullen goedkeuren. “Om zich gesterkt te voelen tegen het discours van extreem-rechts hebben zij een bijkomende verklaring opgemaakt. De experten die vandaag langskwamen bevestigden het nut van een dergelijke interpretatieve verklaring, dus wat ons betreft moet die er zeker bij.”

Tenslotte deed ze nog eens uit de doeken waarom Open Vld internationale samenwerking zo belangrijk vindt en waarom haar partij het compact van de Verenigde naties steunt:

“Je moet het pact eigenlijk zien als een kompas. Het is een eerste stap richting meer internationale samenwerking. Dat is belangrijk, aangezien het overgrote merendeel van de migratiestroom zich afspeelt binnen Afrika. Met deze eerste stap kunnen we de komende jaren heel wat vooruitgang boeken: enerzijds kunnen we terugkeerakkoorden sluiten met andere landen, anderzijds kunnen we de boel ook heel wat ordentelijker regelen.”