Een politiek uitvoerend mandaat mag maximum twee keer hetzelfde zijn. Gekozen worden kan zolang de kiezer het wil.

5
4 jaar geledenopen