We maken een vernieuwde wettelijke regeling die mensen toelaat hun levenseinde te bepalen.

37
3 jaar geledenopen