We voeren de mogelijkheid in om een ‘tegenstem’ (anti-vote) uit te brengen bij verkiezingen.

24
4 jaar geledenopen