Integrale Speech Vrijheidscongres:

Dames en heren,
Beste vrienden,

25 jaar.
25 jaar Vlaamse Liberalen en Democraten.
We hebben een rijke geschiedenis.
Maar staan altijd klaar voor morgen.

Of het nu de PVV, Vld of Open Vld is.
De liberale partij heeft altijd vooruit gekeken.
Dat zit in ons DNA.
Het liberalisme geeft altijd de toon aan.
Schrijft de geschiedenis.

De liberalen hebben België opgericht.
Onze liberale grondwet inspireerde heel Europa.
Die vertrok van vrijheid.
Vrijheid van meningsuiting,
Vrijheid van religie,
Vrijheid van drukpers,
Vrijheid van verening,
Voor élke Belg.

Johan Norberg zei het vrijdag al.
Een land dat vrijheid geeft aan haar burgers
maakt vooruitgang mogelijk.
Kijk naar het jonge België!
Hier reden de eerste treinen.
Hier kwam de industriële revolutie tot bloei.
In Gent en Luik.
En later ook in Antwerpen.
Toen een liberaal de Schelde vrij maakte voor handel
– met een belastingverlaging nota bene –
stond Antwerpen opnieuw op de wereldkaart.

Vrienden,
Ons streven naar economische vooruitgang is bekend.
Maar wat veel minder aandacht krijgt,
Wat sommigen liever niet als een liberale verdienste zien,
is dat wij liberalen ook altijd streven naar sociale vooruitgang.
Voor iedereen.
Het is echt geen toeval dat een liberaal de basis legde voor de sociale zekerheid.
Het is echt geen toeval dat een liberaal het algemeen en kosteloos onderwijs invoerde.
Voor àlle kinderen, arm en rijk.
Het is een boodschap die we zelf meer moeten uitdragen:
Liberaal en sociaal zijn:
Dat gaat hand in hand!
Dat is evident!
Dat maakt ons uniek!
(applaus)

Wie opkomt voor vrijheid en sociale vooruitgang, verdedigt ook de mensenrechten en de liberale democratie.
Tegen de extremen in.
Kijk naar de 20ste eeuw.
Communisme en fascisme gaven onze vrijheid bijna de doodsteek.
Maar we vochten terug.
Met mensen en ideeën.
Met de kracht van onze overtuiging.

Denk aan Churchill
Schuman
Martin Luther King
John F. Kennedy
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Mei ‘68
En in 1989: de val van de muur.

Dames en heren,
In die tijdsgeest is de VLD opgericht.
De partij van de burger.
De partij die ons vrij heeft gemaakt.
Vrij om baas te zijn over je eigen lichaam.
Vrij om waardig te leven en te sterven.
Vrij om verliefd te worden op wie je wil.
Vrij om te geloven of niet te geloven, en daar voor uit te komen.
Vrij om binnen Europa te reizen, te studeren of te werken.
Vrij om te ondernemen.

Die vrijheid
Daar hebben wij voor gezorgd.
Daar zijn we fier op.
Daar – geven – we – geen duimbreed op toe.
Nooit. Never.
(applaus)

Vrienden,
Een wereld met 7 miljard mensen verandert voortdurend,
Vandaag sneller dan ooit tevoren.
De geschiedenis eindigt nooit.

We staan voor nieuwe uitdagingen.
De klimaatopwarming,
De globalisering,
De digitalisering.
Drie evoluties die onze samenleving op z’n kop zetten.
Die zorgen voor angst en onzekerheid.
En daar spelen populisten en extremisten gretig op in.

Islamitische Staat,
Trump,
Poetin,
Erdogan,
Wilders,
Le Pen,
Zelfs de communisten zijn terug!

Allemaal maken ze mensen bang.
Allemaal geven ze valse hoop.
Allemaal zijn ze vijanden van de open samenleving.

Het is aan ons, liberalen om hier opnieuw tegenin te gaan.
(Flor, ge hebt gelijk)
We moeten de angst en de zorgen van de mensen ernstig nemen.
Maar hen ook perspectief bieden.
Echte oplossingen.
De toekomst niet ondergaan maar zelf vorm geven.

Dát is de reden waarom we hier samen zijn.
25 jaar na de oprichting van de VLD,
Is het opnieuw aan ons liberalen om de bakens te verzetten.
Voor de samenleving van morgen.
(Voor de vrijheid en vooruitgang van iedereen.)

We doen dat met nieuwe ideeën.
Die ontstaan hier.
Wij zijn de congrespartij.
We dicutteren.
Met woord en wederwoord.
Jong tegen oud.
Links tegen rechts.
Dat doet geen enkele partij ons na.
Niemand.
Dat is dankzij jullie!
En daar mogen jullie trots op zijn!
(applaus)

Vrienden,
We hebben dit weekend een project neergezet.
Een project voor de komende 10 jaar.
Een project dat vertrekt vanuit twee principes.
Nieuwe vrijheid en vooruitgang.
En dat voor iedereen.

En hoe ziet die nieuwe vrijheid er uit in de 21ste eeuw?
Dat is in de eerste plaats minder bemoeizucht.
O-ve-ral zijn er overheden, religies, belangengroepen die met regels en wetten die in u plaats kiezen.
Die zeggen wat goed is voor u.
Die hún visie willen opdringen.

Elke mens is uniek.
Elke mens weet toch zélf wat best voor ‘m is.
Vrijheid is voor ons zelf kiezen.
Daarom – om die reden – zijn wij – nog altijd – de partij van de burger.
(applaus)

Neem bijvoorbeeld de kijk van de overheid op het gezin.
Die dateert nog altijd uit de vorige eeuw.
De man die gaat werken, de vrouw die voor de kinderen zorgt.
Maar vandaag zijn er gezinnen in alle maten en gewichten.
Plusmama’s en papa’s, alleenstaande ouders, singles.
Het is toch niet aan de overheid om te bepalen welk gezin de norm is?
En om die dan voor te trekken.

In onze gezondheidszorg financieren we vandaag structuren, ziekenfondsen, zuilen.
Ze willen allemaal baas zijn in eigen huis.
Maar dan wel op kosten van de gemeenschap!
Het geld moet naar de mensen gaan.
Rechtstreeks. Efficiënt.
Zodat ze hun zorg op maat kunnen invullen.
Zodat ze zélf kunnen beslissen over hun oude dag.
Menswaardig, zonder betutteling.

Nog een voorbeeld:
De arbeidsmarkt.
Die vertrekt nog altijd van het conflict tussen werkgever en werknemer.
Van een levenslange carrière bij één en hetzelfde bedrijf.
Er zijn meer regels die werken verbieden, dan toelaten.
Wij willen flexibiliteit.
Wij willen één en dezelfde sociale zekerheid
voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Gezinsvormen, gezondheidszorg, arbeidsmarkt.
en op tal van andere vlakken
wi llen we dat de mens zelf kan beslissen.
En niet dat er voor hem wordt beslist.
Niet – met – ons.
(applaus)

Vrienden,
Ik zei het al: vrijheid gaat nooit zonder sociale vooruitgang.
Het zijn de twee zijden van liberale medaille.
Vrijheid helpt iedereen vooruit.

Daarom geloven wij liberalen zo in de kracht van onderwijs.
Het is de kansenmachine bij uitstek.
Zoals we vroeger het algemeen onderwijs hebben ingevoerd,
Voor iedereen,
Willen wij vandaag gelijke startkansen,
Voor elk kind.
Iedereen moet zich kunnen ontplooien.
Zo vroeg mogelijk.
En elk op hun eigen manier.
Dat lukt alleen met maatwerk.
Zodat we niemand achter laten.
Kijk naar de Antwerpse children zone.
Waar kinderen op school de kansen krijgen, die ze thuis mislopen.

Vrienden,
Wij willen sociale vooruitgang voor iedereen.
Dat gaat ook over onze belastingen.

Vandaag pakt de staat meer dan de helft van je loon af.
En wat overblijft, awel, dat is dan voor jou.

Wij draaien de logica om.
Je werkt in de eerste plaats voor jezelf, en niet voor de staat.
En dat kan met onze sociale vlaktaks.
Het eerste deel van wat je verdient wordt niet belast, nooit.
We leggen de drempel op de armoedegrens.
Al wat daarboven komt, wordt belast aan 30%.
Dus niet de helft, maar 30%.
Eenvoudig én sociaal.
Want ie-der-een gaat erop vooruit.

Zeker de mensen met een laag loon.
Zij zullen bijna geen belastingen meer betalen.
Dat is pas een stimulans om te werken.
Daarom is die vlaktaks zo sociaal.
Wij willen mensen aan het werk krijgen.
Werk als springplank uit de armoede.

Ook de brede middenklasse zal er fors op vooruit gaan.
Vandaag draagt die 50% af.
Met ons voorstel niet meer.

Wij liberalen vinden dat normaal.
Je werkt, en je plukt daar als eerste de vruchten van.
Je bent solidair, maar wordt niet platbelast.

En de staat?
Die moet haar plaats kennen.
Die moet efficiënter werken.
Die moet slanker worden
Die moet zich toeleggen op haar kerntaken.
De staat,
Ik zeg het klaar en duidelijk,
is nooit een doel op zich,
maar staat altijd ten dienste van de burger.
(applaus)

Vrienden,
Er is nog iets wat mij van het hart moet.
Af en toe geloof ik mijn eigen ogen niet.
Als jongeren een auto in brand steken.
Als de stenen door de winkelruiten vliegen.
Als de politie wordt aangevallen.
In Brussel of hier in Antwerpen.
Dat pikken wij niet.
Tegen dat krapuul moeten we keihard optreden.
Lik-op-stuk.

Dat is niet alleen een kwestie van veiligheid.
Dat is een kwestie van elementair respect.
Een samenleving stelt orde op zaken,
investereert in leefbare buurten,
en behandelt elke mens als een vrij maar ook als een verantwoordelijk individu.
Want alleen zo kunnen we samenleven.
Onze burgemeesters weten dat.

En nu we het toch over respect hebben.
Wat is dat met die krakers?
Je gaat een weekend naar zee, je komt thuis, en er zit een vreemde in je living?!
Dat linkse politici zoiets durven goedpraten.
Ik begrijp dat niet.
Het is heel, heel simpel:
Van andermans eigendom blijf je af.
(applaus)
Moeten we dat debat nu echt nog voeren?

Vrienden,
We hebben dit weekend weer de bakens verzet.
Antwoorden geformuleerd op de uitdagingen van morgen.

Wij bieden oplossingen voor iedereen.
Op mensenmaat.
Wij zijn al 25 jaar de partij van de burger, van alle burgers.

En wij bieden die burgers vooruitgang.
Een morgen die beter is dan vandaag.

Onze voorstellen roepen weerstand op.
Van links, van rechts, van vakbonden, van zij die hun privileges willen behouden.
Zij, zij zijn de conservatieven!
Dat is altijd zo geweest.
Al bij de oprichting in ‘92,
op het Toekomstcongres in 2013,
en ook vandaag.

Daar trekken wij ons niks van aan.
Want de geschiedenis, die geeft ons gelijk.
Stuk voor stuk
Vroeg of laat
Worden onze ideeën realiteit.

Maar dat gaat niet vanzelf.
Het is nu aan ons om die nieuwe ideeën uit te dragen.
Samen, als één team.
Met optimisme.
Met goesting.
Dag in, dag uit.
Van deur tot deur.
Van Tongeren tot Oostende.

Dat is nu de opdracht.
Daar moeten we in slagen.
Dan komt er een liberale golf die niet te stoppen is!
(applaus)
Ik dank u.