Inwoners hebben gesproken: 70% wil rijrichting Grote Markt opnieuw omdraaien

Via een grootscheepse enquête heeft Open Vld gepeild naar wat er leeft bij de Aarschottenaars. Liefst zeventig procent van de respondenten wil dat de rijrichting in de Martelarenstraat terug omgedraaid wordt en dat het verkeer van de Bonewijk naar de Grote Markt kan rijden. In 2011 ging het nieuwe circulatieplan in voege en werd de rijrichting gewijzigd, ondanks massaal protest. Het overgrote deel wil ook dat de parking Centrum gratis blijft.

In de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen hield Open Vld een enquête. Leden van de partij trokken ook van deur naar deur om deze, samen met de inwoners, in te vullen. Ook kon de enquête online teruggevonden worden. Liefst 2211 mensen vulden de enquête in. Om de ideeën verder vorm te geven, worden er de komende weken werkgroepen opgericht.

Fietsbeleidsplan

Belangrijk punt voor Open Vld is de rijrichting Bonemarkt. “Het idee om mensen terug traag, aan dertig km per uur, te laten rijden van de Bonewijk naar de Grote Markt en fietsers voorrang te verlenen spreekt aan”, aldus voorzitter Isabelle Dehond (Open Vld). “We gaan ermee aan de slag in onze werkgroep die het nieuwe mobiliteitsplan zal voorbereiden. Ook starten we met de opmaak van een fietsbeleidsplan.” De parking Centrum, is van de belangrijkste troeven van de handelskern, moet ook gratis blijven. “Dat vindt 93% van de respondenten.”

Verlichting aan

Open Vld maakt zich ook sterk om de lichten niet te zullen doven. Het merendeel van de respondenten wil immers dat de straatverlichting aan blijft. “We gaan op zoek naar andere manieren om energie te besparen”, aldus schepen Gwendolyn Rutten. “Er zijn nieuwe technologieën die kunnen helpen: bewegingssensoren, dimlichten, lager verbruik… Verlichting is cruciaal voor de veiligheid.”

Uitbouw cameranetwerk

Opvallend is ook het grote draagvlak voor meer veiligheidsmaatregelen zoals de uitbouw van een slim cameranetwerk aan de invalswegen en het gebruik van nieuwe technologie door de politie. “We gaan hier rekening mee houden”, zegt schepen van Openbare Werken Christel Verlinden (Open Vld).

Bron HLN