Klimaatwet: ‘Mensen en bedrijven hebben recht op zekerheid’

Met de stemming in de plenaire vergadering in het verschiet bracht Lieven Van Gils Gwendolyn Rutten en Anuna Dewever samen rond de tafel voor een debat over de klimaatwet. De blauwe partijvoorzitter uitte haar bewondering voor het engagement en de passie van de klimaatjongeren, maar gaf ook aan dat haar partij niet zou instemmen met de herziening van artikel 7bis. 

Het belangrijkste argument voor de liberale partij is de onzekerheid die zo’n wet met zich meebrengt voor mensen en bedrijven. ‘Niet alle manieren om de klimaatdoelstellingen te halen zijn goede manieren. Met een bindende klimaatwet riskeer je een miljardenfactuur die heel wat mensen in de miserie duwt,’ waarschuwt Gwendolyn Rutten.

Ze schuift ook meteen een alternatieve oplossing naar voor: een verplicht samenwerkingsakkoord. ‘Wij scoren beter qua tewerkstelling, maar Wallonië doet het beter wat de klimaatdoelstellingen betreft. We kunnen heel wat in gang zetten als we meer en beter samenwerken. Elk vanuit onze eigen sterkte.’ Daarnaast verwachten de liberalen ook veel van de reeks maatregelen die ze op hun klimaatcongres gestemd hebben. De focus ligt daarbij overtuigd op het stimuleren van positieve acties. ‘Andere partijen willen alles duurder maken. Wij willen net concrete belastingverlagingen voor dingen die goed zijn voor het klimaat, zoals een lagere btw van 6% voor sloop en heropbouw. Met mensen belonen bereik je meer dan met bestraffen.’