Nieuwe coalitie in Aarschot is gevormd

Hallo allemaal,

Eind deze week stellen we graag de nieuwe stadscoalitie aan u voor. De voorbije weken hebben Open Vld, Sp.a en N-VA gewerkt aan een nieuwe stadscoalitie voor Aarschot. De visietekst is bijna af en later deze week bekijken alle partners wie ze afvaardigen naar het schepencollege. Daarna stellen we u in alle openheid graag de inhoud en de nieuwe bestuursploeg voor.

Ondertussen zijn ook de procedurele moeilijkheden in kaart gebracht. Die zijn ontstaan omdat verschillende partijen al voor de verkiezingen een voordrachtsakte getekend hadden. Maar de Aarschotse kiezer heeft anders beslist. Het nieuwe bestuur en ikzelf als kandidaat-burgemeester kregen een duidelijk mandaat. We zullen helaas wel een afwijkende procedure moeten volgen om het nieuwe bestuur te installeren. Normaal gezien is de aanduiding van de nieuwe burgemeester het begin van een nieuw bestuur. In Aarschot zal die aanduiding pas later na de installatie van de nieuwe gemeenteraad kunnen gebeuren. Eerst zal de Vlaamse Regering immers nog moeten vaststellen dat de akte die André Peeters heeft voorgedragen als nieuwe burgemeester niet voldoende handtekeningen telt. Pas daarna kan de nieuwe burgemeester voorgedragen worden. Er komen ook twee opeenvolgende gemeenteraden begin januari 2019 om het nieuwe schepencollege te installeren. Over deze procedure hoeft u zich als burger geen zorgen over te maken. Het duurt alleen langer en het is meer ingewikkeld. Dat is jammer, maar het zij zo.

Intussen hebben we als nieuwe ploeg gevraagd aan de uittredende ploeg om ‘voorzichtig’ bestuur te respecteren en geen beslissingen door te duwen waar de nieuwe, door de kiezer gemandateerde ploeg, het niet mee eens is. Zo willen we bijvoorbeeld graag extra voorzichtig zijn met nieuwe aanwervingen of statutaire benoemingen. Ook de organisatie of uitrol van dingen die vanaf 2019 moeten gebeuren, laat men beter meteen over aan het nieuwe team dat in januari aan de slag gaat. Het lijkt logisch, maar dat is het in het schepencollege met een oude, uittredende meerderheid helaas niet altijd. Met goeie wil en samenwerking van alle betrokkenen zorgen we voor goed bestuur tot het eind van het jaar en een frisse, nieuwe start in 2019.

Bedankt voor het vertrouwen,
we houden jullie op de hoogte.

Gwendolyn.