Nieuwe stadscoalitie stelt ‘Plan Nieuw Aarschot’ voor: ambitieus, positief en sociaal

De nieuwe stadscoalitie stelde vandaag het ‘Plan Nieuw Aarschot‘  voor. Drie kernwoorden staan centraal in de beleidsvisie van de coalitie van Open Vld, sp.a en N-VA: ambitieus, positief en sociaal. ‘We hebben een duidelijk mandaat van de kiezer gekregen en gaan met veel vertrouwen en goesting aan de slag’, zegt de toekomstige burgemeester, Gwendolyn Rutten, die zichzelf als coach ziet van de nieuwe ploeg. ‘Dit is een nieuwe start voor Aarschot. We willen een bruisende stad zijn, trots op haar strategische ligging in het groen. Daarom spelen we onze troeven beter uit en zetten we Aarschot positief op de kaart. We willen ook een sociale stad zijn, waar iedereen telt en niemand achterblijft. We steken de hand uit naar alle inwoners.’

Na enkele weken van intensief overleg stelden de drie partijen Open Vld, sp.a en N-VA vrijdagmiddag in het Capucienenklooster in Aarschot samen een visietekst voor die de richting bepaalt voor het beleid voor de komende zes jaar. De tekst, die de basis vormt voor de meerjarenplanning, draagt de naam Plan Nieuw Aarschot 2019-2024 en is gebouwd op drie pijlers: het project is ambitieus, positief en sociaal. De nieuwe bestuursploeg wil het groene karakter van de stad behouden en versterken waar mogelijk, en tegelijkertijd de stad en al haar deelgemeenten laten bruisen in de toekomst.

De beleidsvisie wordt vertaald in tien allesomvattende, frisse engagementen voor Aarschot en de inwoners van Aarschot. De nieuwe stadscoalitie wil de stad vooral op een positieve manier op de kaart zetten. Zowel Open Vld, sp.a als N-VA willen van Aarschot een stad maken die vertrouwen geeft en waar iedereen de kans krijgt om zijn of haar dromen waar te maken. De nieuwe ploeg steekt daarvoor uitdrukkelijk de hand uit naar alle burgers en medewerkers om in dialoog te gaan om zo Aarschot beter te maken met het oog op de toekomst van alle inwoners.

De nieuwe stadscoalitie hecht daarbij veel belang aan de bestuursstijl. Ook hier is sprake van drie basisprincipes. In de eerste plaats is dat respect voor iedereen. Iedereen wordt op gelijke voet behandeld. Over plannen en doelstellingen communiceert de bestuursploeg in de toekomst open en helder. Daarnaast wilt het stadsbestuur samenwerken met iedereen die vooruit wilt. De drie partijen wijzen op het belang van partnerschappen en samenwerking. Waar het kan, mogen burgers dan ook mee beslissen. Als derde principe beschouwt de nieuwe bestuursploeg Aarschot als een publiek bedrijf. Elke inwoner is aandeelhouder van Aarschot. Efficiëntie en modern, transparant bestuur zijn daarbij van cruciaal belang.

De plannen voor de toekomst van Aarschot werden vandaag ook toegelicht aan de medewerkers van de stad. De schepenen zullen ook mee het terrein op gaan om de diensten goed te leren kennen. De nieuwe bestuursploeg wil naast een open communicatie ook werk maken van een slimme stad, die gebruikt maakt van nieuwe technologieën om oplossingen te bieden. Oplossingen,  die handig en toegankelijk zijn voor iedereen, zonder uitzondering.

De visietekst met tien engagementen is de basis voor de meerjarenplanning die later dit jaar in samenspraak met medewerkers en inwoners wordt uitgewerkt. Toch springen al een paar zaken opvallend in het oog. Wat betreft mobiliteit beslist de stadscoalitie voorop om de rijrichting om te keren in de Martelarenstraat zodat opnieuw verkeer mogelijk wordt van de Bonewijk naar de Grote Markt. Tegelijk wordt de Martelarenstraat een fietsstraat.

Het masterplan stationsomgeving wordt opnieuw bekeken zodat het station wordt uitgebouwd als mobiliteitsknooppunt. Dat wil zeggen dat mensen er veilig, makkelijk en betaalbaar moeten geraken met verschillende vervoersmiddelen. Verder moet er voor de fietspaden de komende legislatuur een inhaalbeweging gemaakt worden. Daarnaast willen de coalitiepartners binnen de technische dienst werk maken van een snelle interventie dienst (Rapid Intervention Team), die ingeschakeld kan worden voor kleine, dringende herstellingen. De nieuwe bestuursploeg is trots op het label van kindvriendelijke stad en wil daarop voortbouwen. Op vlak van hernieuwbare energie moet Aarschot de komende zes jaar heel wat stappen zetten. Dit kan door bijvoorbeeld een project zonnedelen op te starten, waardoor zonnepanelen voor iedereen haalbaar en betaalbaar worden.

De nieuwe stadscoalitie maakte gisteren ook de verdeling van de bevoegdheden bekend. Daarbij werd gekozen om deze te hergroeperen om zo tot meer homogene bevoegdheidspakketten te komen. Zo zal de schepen van Economie voortaan ook bevoegd zijn voor Energie en Omgeving. De schepen van Onderwijs zal ook verantwoordelijk worden voor Jeugd, Sport en Ontspanning. Dit alles om zo efficiënt mogelijk te besturen.

Om een antwoord te kunnen bieden op specifieke uitdagingen voor Aarschot, werden ook een aantal nieuwe bevoegdheden in het leven geroepen. Zo komt er voor het eerst in de geschiedenis van Aarschot een schepen van Waterbeheersing. Water zit in het DNA van Aarschot. De stad heeft er een haat-liefde verhouding mee. Verder komt er expliciet een schepen van Dierenwelzijn en een schepen van Armoedebestrijding.

Open Vld zal in de komende legislatuur naast de burgemeester ook drie schepenen leveren. Gwendolyn Rutten zal als burgemeester ook bevoegd zijn voor Financiën en Begroting, Cultuur en zal eveneens de rol van voorzitter van de gemeenteraad opnemen. Bert Van der Auwera zal als eerste schepen bevoegd zijn voor Economie, Energie en Omgeving. Gerry Vranken wordt schepen van Openbare werken en Onderhoud, Landbouw en Waterbeheersing. Isabelle Dehond wordt schepen van Digitale agenda, Participatie, Klimaat en Dierenwelzijn.

S.pa zal zich in de komende legislatuur vooral focussen op het sociale luik. Als partij leveren zij twee schepenen in de coalitie. Geert Schellens wordt schepen van Onderwijs, Jeugd, Sport en Welzijn. Nicole Van Emelen zal de komende jaren bevoegd zijn voor Sociale Zaken, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

N-VA neemt in de stadscoalitie vooral thema’s rond mobiliteit en modern bestuur voor haar rekening. Annick Geyskens wordt schepen van Mobiliteit, Toerisme, Modern bestuur en Burgerzaken. Na drie jaar komt er een wissel: Stef Van Calster neemt de plaats in van Isabelle Dehond en Kurt Lemmens zal de fakkel overnemen van Nicole Van Emelen.

Gwendolyn Rutten, Open Vld: ‘Dit is een nieuwe start voor Aarschot. De komende zes jaar moeten we de lat hoog durven leggen. We versterken onze troeven en spelen ze uit. Verder willen we een sociale stad zijn, waar iedereen telt en niemand achterblijft. We hebben een duidelijk mandaat gekregen van de kiezer en de inwoners van Aarschot kunnen op ons rekenen. We starten zo snel mogelijk aan ons ambitieus project. En we hebben ook vooruit gekeken, naar wat voor stad we willen zijn in 2030. Als burgemeester wordt het mijn rol om als coach ervoor te zorgen dat deze dynamische ploeg de hoge ambities waarmaakt en op een positieve manier werkt en samenwerkt.’

Geert Schellens, sp.a: ‘Als sp.a vinden we het belangrijk dat we als stadscoalitie hard inzetten op sociale thema’s en uitdagingen. We moeten een inclusieve stad zijn en blijven. Een stad, die kansen biedt aan iedereen en daarbij niemand uitsluit. We willen zo snel mogelijk aan de slag gaan om Aarschot een nog betere plek te maken om te leven, wonen en werken, en dat voor iedereen.’

Annick Geyskens, N-VA: ‘We zijn het aan onze burgers verplicht om efficiënt om te springen met het geld van de Aarschottenaar. We willen gaan voor een veilig en slim mobiliteitsbeleid en een slank en modern stadsapparaat. We zien Aarschot voortaan als een publiek bedrijf, en elke inwoner is aandeelhouder van dat bedrijf.’ 

Hier vindt u het ‘Plan Nieuw Aarschot’