Open VLD Aarschot geeft het goede voorbeeld en bespaart.

“Modern en zuinig besturen. Dat hadden we beloofd en dat doen we dus ook. Vandaag heeft de gemeenteraad een hele reeks voorstellen over de politieke werking goedgekeurd die in totaal goed zijn voor een besparing van ongeveer 630.000 euro over de gehele legislatuur. Daarmee geeft de nieuwe coalitie en de fractie van Open Vld in het bijzonder het goede voorbeeld”, aldus een tevreden burgemeester Gwendolyn Rutten.

Wat is er beslist?

De gemeenteraad heeft bij het uitwerken van de gemeenteraadscommissies voor de nieuwe bestuursperiode beslist om een besparing van 55.676 euro door te voeren in de jaarlijkse werking.

Concreet richt de stad zeven commissies in met telkens acht stemgerechtigde commissieleden en daarnaast één raadgevend lid. De verdeling van de commissieleden gebeurde volgens het systeem D’Hondt. Dat betekent dat de fractie van Open Vld vrijwillig afstand doet van twee stemgerechtigde leden (tegenover de verdeling en het stemsysteem van deze legislatuur.) Vlaams Belang, de kleinste partij in de gemeenteraad, zetelt met raadgevende stem. Elke commissie zal maximum driemaal per jaar bezoldigd samenkomen. Indien er meer zittingen zijn, is dit zonder zitpenningen. In vergelijking met de vorige legislatuur, waar nog tien commissieleden en vier vergadering per jaar werden gehanteerd, realiseert het stadsbestuur hier een besparing mee van 21.545 euro per jaar.

Daarbij komt dat Gwendolyn Rutten de mandaten van burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad zal combineren zonder daarvoor vergoed te worden, waardoor de stad een bijkomende besparing realiseert van 2.133 euro per jaar.

Ook in de werking van het OCMW zal de stadscoalitie besparen. De coalitiepartners en de oppositie kwamen overeen om de zittingen van de Gemeenteraad en het Bijzonder Comité steeds achtereenvolgens te laten doorgaan, waardoor een aparte zitpenning wordt uitgespaard. Daarnaast vergadert het vast bureau eveneens aansluitend op het college van burgemeester en schepenen. Deze werkwijze past in de samenvoeging van de stad en het OCMW en komt neer op een totale besparing van 31.998 euro per jaar.

Volledigheidshalve dient vermeldt dat de nieuwe samenstelling van het Bijzonder Comité ervoor zorgt dat de kosten stijgen met 16.425 euro per jaar. De oorzaak van die stijging ligt in de uitbreiding van drie leden in het Bijzonder Comité. Het vroegere vast bureau bestond uit vijf leden, waar het nieuwe Bijzonder Comité ingevolge de nieuwe regelgeving nu uit acht leden zal bestaan.

Samen gerekend realiseert de stad hiermee in totaal een besparing van 39.250 euro voor 2019 in vergelijking met het laatste jaar van de voorgaande bestuursperiode.

Tot slot dient nog vermeld dat het schepencollege van de stad Aarschot als gevolg van het decreet lokaal bestuur één schepen minder telt ten opzichte van de vorige legislatuur. Op jaarbasis bespaart dat de stad om en bij de 65.000 euro. Alle maatregelen samen zijn goed voor een jaarlijkse besparing van ongeveer 105.000 euro.

Op een legislatuur van zes jaar loopt dat op tot een totaalbedrag van 630.000 euro.

“Het was voor ons van bij het begin de bedoeling om een slank, efficiënt en modern stadsbestuur te realiseren. Dat stond ook zo opgetekend in ons Plan Nieuw Aarschot. Daarmee voegen we nu de daad bij het woord.” aldus de voltallige fractie van Open Vld.

Klik hier voor een volledig overzicht van de cijfers.