Open Vld past voor een kinderpardon

In de studio van De Afspraak verklaarde Gwendolyn Rutten dat ze geen voorstander is van een kinderpardon voor gezinnen met kinderen die al langer dan 5 jaar in ons land verblijven. ‘Dat zou gezinnen aanmoedigen om lang in de illegaliteit te blijven.

De aanleiding voor het actuadebat was de gedwongen repatriëring van een Armeens gezin. De liberale partijvoorzitter gaf aan dat het een moeilijke en emotionele kwestie is, maar dat men regels niet zomaar aan de kant kan schuiven. ‘Dit laat natuurlijk niemand onberoerd, maar een kinderpardon moedigt gezinnen aan om met kinderen in de illegaliteit te duiken. Daar wint niemand bij.’ Het is evenmin een optie om terug te komen op herhaalde negatieve beslissingen: ‘Regels zijn regels.’

Ze wijst er wel ook op dat het bij dergelijke situaties belangrijk is dat de beslissingstermijnen voor asiel kort zijn en dat er voldoende voorzien wordt in informatieverstrekking: ‘Onder andere dankzij Maggie De Block zijn de beslissingstermijnen in asieldossiers nu een stuk korter. Dat is belangrijk, want mensen moeten snel weten waar ze aan toe zijn.’ Daarbij haalt ze ook aan dat men de vrijwillige terugkeer alle mogelijke kansen geeft vooraleer een gedwongen repatriëring in gang wordt gezet. ‘Ik begrijp dat die gedwongen terugkeer niet fijn is, maar het is een noodzakelijk sluitstuk wanneer er geen recht op asiel is.’