Open Vld wil in zoveel mogelijk gemeenten en steden een blauwe versnelling in gang zetten

“We moeten écht ambitieus durven zijn in Vlaanderen.”

‘Gewoon doen, dat is waar wij voor staan. Zeker op gemeente- en stadsniveau. Kijk naar Mechelen en Kortrijk, het bewijs is er: blauwe burgemeesters zorgen er met hun ambitie en positiviteit immers voor dat hun gemeente of stad terug op de kaart staat’, stelt een ambitieuze Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. ‘Open Vld gaat voor een verdubbeling van het aantal burgemeesters in de centrumsteden en we willen mee besturen in minstens de helft van deze steden.’

Alle kandidaat-burgemeester voor Open Vld uit de centrumsteden verzamelden op dinsdagochtend 21 augustus al vroeg in Mechelen voor een rondetafelgesprek. Ze bespraken er samen de uitdagingen in de respectievelijke centrumsteden, dit met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

“We wisselen ideeën uit, leren van wat anderen al gedaan hebben en kijken hoe we elkaar -over gemeente en provinciegrenzen heen- kunnen helpen”, vult de burgemeester van Mechelen en gastheer Bart Somers aan. “Een ambitieus Vlaanderen is immers ook een slimmer Vlaanderen dat leert van wat er goed gaat, en dat samenwerkt om concrete resultaten te behalen.” Samen met Vincent Van Quickenborne, huidig burgemeester van Kortrijk, en alle andere kandidaat-burgemeesters werden tijdens het rondetafelgesprek een aantal concrete uitdagingen van onze steden van vandaag besproken.

“We geloven dat Vlaanderen terug nood heeft aan een ambitieus en positief verhaal. Daarom zitten we hier vandaag samen met de kopstukken uit de grootste steden en gemeenten. We denken samen na over hoe we onze ambitie en positiviteit kunnen omzetten in concrete plannen en projecten”, zegt Open Vld-voorzitter Rutten.

Open Vld spreekt meer dan ooit een ambitie uit om in zoveel mogelijk gemeenten en provincies mee aan de bestuurstafel te zitten. “We moeten ambitieus durven zijn als we met ons land écht vooruit willen”, zegt partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. “Maar als we mee willen besturen moeten we ook resultaten halen. Onze ambitie: een verdubbeling van ons aantal burgemeesters in de centrumsteden – van twee naar vier – en mee besturen in minstens de helft van deze steden. Vlaanderen kan wat meer blauw gebruiken.”

De kandidaat-burgemeesters ontmoeten elkaar niet toevallig in het Mechelen van maneblusser en blauwe burgemeester Bart Somers. Hij koos immers jaren geleden al resoluut voor zijn eigen ‘blauwe versnelling’. Het resultaat is indrukwekkend. Niet alleen werd Bart Somers onlangs verkozen tot ‘beste burgemeester ter wereld’. Mechelen staat na 18 jaar onder leiding van een blauwe burgemeester terug op de kaart als een ambitieuze, positieve stad die klaar is voor de toekomst.

“Dat is de richting die we met ons land uit willen”, aldus een positieve voorzitter Rutten. “Ja, dat is ambitieus, maar we geloven dat het kan, en we zijn niet alleen. Dat betekent dus dat we onze handen uit de mouwen moeten steken. En gewoon doen.”

Tijdens een fietstocht door de stad liet een Bart Somers een paar bijzondere plekken en projecten in zijn stad zien. Naast Mathias De Clercq (kandidaat-burgemeester in Gent) en Bart Tommelein (kandidaat-burgemeester in Oostende) fietsten alle andere kandidaat-burgemeesters uit de centrumsteden mee door Mechelen om te zien wat allemaal mogelijk is eens een blauwe burgemeester het heft in handen kan nemen.