Curriculum Vitae

Politieke loopbaan:

 • Schepen Aarschot Mobiliteit en verkeersveiligheid, Modernisering van de stadsdiensten, Digitalisering, ICT en administratieve vereenvoudiging, Kunst- en naschools onderwijs (januari 2013 – nu)
 • Nationaal Voorzitter Open Vld (sinds 8/12/2012) en Federaal Volksvertegenwoordiger (sinds juli 2010)
 • Lid van volgende commissies als Federaal Volksvertegenwoordiger (juli 2010 – december 2012):
  1. Commissie Financiën en Begroting van de subcommissie ‘Rekenhof’
  2. Bijzondere Commissie die ermee wordt belast de omstandigheden te onderzoeken die hebben geleid tot de ontmanteling van de NV Dexia
  3. Commissie voor de comptabiliteit
  4. Plaatsvervangend lid van de bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële crisis
  5. Plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
  6. Plaatsvervangend lid van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
 • Gemeenteraadslid Aarschot (2007 – januari 2013)

Professionele loopbaan:

 • Lid van het Kabinet van de Europese Commissaris voor Handel Karel De Gucht (jan-juli 2010)
 • Senior adviseur, Vice-Minister-President van het Vlaams Parlement (juli-december 2009)
 • Kabinetschef, Vice-Minister-President van de Vlaamse Regering, D. Van Mechelen (november 2007 – juli 2009)
 • Kabinetschef Vice-Minister-President van de Vlaamse Regering, F. Moerman (september 2005- november 2007)
 • Administrateur, European Data Protection Supervisor (2004-2005)
 • Adjunct-Administrateur, Constitutional Affairs Committee, European Parliament (2002-2004)
 • Adviseur van Nationaal Voorzitter VLD, Karel De Gucht (1999-2002)

Persoonlijk:

E-mail: voorzitter.gwendolynrutten@openvld.be
Nationaliteit: Belg
Geboortedatum: 26 juni 1975

Stages:

 • United Nations Information Center and Liaison Office to the Benelux and the EU (UNIC), (juli – september 1999)
 • European Parliament, Legal Affairs Committee (september – december 1997)

Studies:

 • Aanvullende opleiding Internationale Betrekkingen (1999), Summa Cum Laude, KU Leuven
 • Licentiaat in de Rechten (1998), KU Leuven
 • Diploma Secundair Onderwijs, (Latijn), Sancta Maria, Aarschot