100% liberaal …

Kent u de boutade “je kan niet een beetje zwanger zijn”? Zo is het ook met liberalen. Je bent helemaal liberaal of je bent het niet. Liberalisme is een totaalpakket. Een levenshouding. En daar zijn we trots op.

Wij zijn de Vrijheidspartij

Alleen met een uitgesproken vrijheidsagenda zorgen we voor meer economische groei en welvaart. Wij maken daar werk van. Dat is onze opdracht als partij.  Wij komen op voor vrijheid en dat maakt ons uniek. Bijna nergens zijn mensen zo vrij als hier bij ons. Dat is geen toeval, maar een liberale verdienste. En dat willen wij nog versterken. Jij maakt je eigen leven.

Een ideologie van mogelijkheden

Wij geven mensen kansen. Een liberale samenleving is een samenleving waar mensen maximaal de kans krijgen om hun capaciteiten ten volle te benutten. Wie je ook bent, of wat je ook doet. We laten niemand achter. Wij zijn sociaal omdat we op mensen géén stempel kleven. Wij respecteren elk individu en geven de kans om de mogelijkheden te benutten die het leven biedt.

Gwendolyn Rutten is 100% liberaal. In haar recentste boek “Nieuwe Vrijheid” (januari 2017) schudt ze de lezer wakker en roept op om onze vrijheden te verdedigen. Misschien, zegt Gwendolyn in dat boek, hebben we onze vrijheid te lang als vanzelfsprekend beschouwd en dreigt ze langzaam door onze vingers te glippen. Haar boek is een pleidooi om op te komen voor onze vrije samenleving en confronteert ons met de uitdagingen. Ze bakent een duidelijk kader af waarbinnen we kunnen strijden voor onze vrijheden.

Gwendolyn Rutten is 100% liberaal. In haar recentste boek “Nieuwe Vrijheid” (januari 2017) schudt ze de lezer wakker en roept op om onze vrijheden te verdedigen. Misschien, zegt Gwendolyn in dat boek, hebben we onze vrijheid te lang als vanzelfsprekend beschouwd en dreigt ze langzaam door onze vingers te glippen. Haar boek is een pleidooi om op te komen voor onze vrije samenleving en confronteert ons met de uitdagingen. Ze bakent een duidelijk kader af waarbinnen we kunnen strijden voor onze vrijheden.

100% liberaal – wat betekent dat?

Voor geëngageerde burgers

Onze vrijheid is individueel, maar niet eindeloos. Ze eindigt waar je die van een ander begint te beschadigen. Dat is meteen ook het antwoord aan al wie van onze ideologie een karikatuur wil maken. Liberalen zijn mensen die een samenleving opbouwen met rechten en plichten. Van vrijheid genieten en verantwoordelijkheid nemen. Geëngageerde burgers.

Vooruitgangsoptimisten

Ons geloof in vrije mensen maakt van liberalen rationele optimisten. Wij verzetten ons tegen doemdenken. We baseren onze positieve ingesteldheid niet op een blind enthousiasme, maar op feiten en cijfers. Dankzij de kracht van onze hersenen zijn we in staat om de meest complexe problemen op te lossen.

Rechten en vrijheden

Als samenleving garanderen we de rechten en vrijheden die wij als universeel beschouwen. Dat betekent dat we opkomen voor onze waarden. En dat we onze vrijheid afdwingen als ze onder druk komt te staan.

Vooruitgang

Met een vrije markt, duidelijke spelregels en eerlijke concurrentie. Wij staan rotsvast achter de vrijheid om te ondernemen, ook in de nieuwe economie. Wie wil werken en vooruitgaan, laten we werken en wordt daarvoor beloond. Daarom zorgen we voor extra netto op jouw rekening. En zijn we tegen de overdreven drang om mensen te belasten en te betuttelen. Een overheid moet efficiënt zijn.

Veiligheid

De overheid moet je kans geven om vrij je mogelijkheden te benutten. Daarom is naast vrijheid ook veiligheid zo belangrijk voor liberalen. Het is een kerntaak van de overheid, al mag het streven naar veiligheid nooit een drogreden zijn om onze vrijheid in te perken. Wie vrijheid opgeeft voor veiligheid, zal ze uiteindelijk altijd allebei verliezen.