Staatshervorming? ‘Geen tijd voor stilstand.’

Het afgelopen weekend was het weer één en al confederalisme dat te klok slaat. Na de N-VA verklaarde ook de CD&V zich pro een nieuwe staatshervorming. In De Afspraak verklaarde Gwendolyn Rutten klaar en duidelijk dat ze zich liever focust op het vele werk dat nog op de plank ligt.

Daarbij zinspeelde de liberale voorzitter op de 500 lange dagen die voorafgingen aan de vorige staatshervorming. ‘Laat ons het land niet opnieuw 500 dagen stilleggen, er zijn zoveel belangrijke thema’s, zoals de koopkracht, het klimaat, migratie,… We hebben geen tijd te verliezen.’

De kans op een confederalistische move lijkt klein met Open Vld aan het roer. Een grondwetsherziening die de staat efficiënter en sneller maakt lijkt dan weer geen taboe: ‘Een herziening van de Grondwet kan wel overwogen worden indien deze staatsvermindering als doel heeft.’ Daarbij denkt Gwendolyn Rutten aan minder politici in de Kamer en het afschaffen van de Senaat.

De liberalen hebben nog een ander doel voor ogen: een preambule in de Grondwet die de kernwaarden en -normen vastleggen. ‘De Grondwet is in de eerste plaats een contract met burgers dat bepaalt wat onze rechten en vrijheden zijn, wat ons bindt. Laat ons dit een belangrijkere plaats geven in een preambule zoals Patrick Dewael voorstelt.’