Vlaams Parlement wil naderende doodstraf van professor Ahmadreza Djalali in Iran tegenhouden

Sinds april 2016 zit de Iraanse professor Ahmadreza Djalali in slechte omstandigheden vast in de Evingevangenis in Iran. Djalali, die werkte als professor aan de VUB in Brussel, werd in 2017 ter dood veroordeeld voor spionage, zonder eerlijk proces en wacht ondertussen nog steeds op deze straf. Op dinsdag 24 november waarschuwden Amnesty International en de echtgenote van Djalali, Vida Mehrannia, dat zijn doodstraf binnen de week zou kunnen plaatsvinden. CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a en Groen dienen daarom een resolutie in het Vlaams Parlement in over de nakende uitvoering van de doodstraf tegen professor Ahmadreza Djalali.

Ondertussen zit de Zweedse professor met Iraanse roots, Ahmadreza Djalali, al vier jaar in slechte omstandigheden vast in een Iraanse gevangenis. In die tijd zijn in België, maar ook in Europa, reeds meerdere resoluties aangenomen om professor Djalali vrij te krijgen. Internationale druk is het enige wat zijn doodstraf nog kon tegenhouden omdat alle Iraanse rechtsmiddelen uitgeput zijn. Aan 1.000 andere gevangenen werd in maart 2020 gratie verleend door de Iraanse autoriteiten omwille van de slechte hygiënische omstandigheden in de Iraanse gevangenissen. Professor Djalali kwam hier, ondanks zijn precaire gezondheid, niet voor in aanmerking. Hij werd daarentegen recent overgebracht naar de gevangenis van Karaj, waar executies worden voltrokken. Volgens de waarschuwing van Amnesty International en de echtgenote van Djalali zou zijn doodstraf binnen de week kunnen plaatsvinden.

Hoogdringendheid

Als gevolg van de recente ontwikkelingen willen de indieners, Vlaams Parlementsleden Orry Van de Wauwer (CD&V), Joris Nachtergaele (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open Vld), Katia Segers (sp.a) en Björn Rzoska (Groen) zich met hoogdringendheid verzetten tegen de executie van professor Djalali. Ze kaarten met deze resolutie het probleem aan bij de federale minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, en bij de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken, Josep Borrell.

“Doordat alle Iraanse rechtsmiddelen zijn uitgeput, Djalali niet in aanmerking komt voor de verleende gratie in kader van de coronamaatregelen in de gevangenis en hij recent overgeplaatst werd naar de gevangenis van Karaj waar executies worden voltrokken, lijkt internationale druk het laatste middel om de executie van Djalali te voorkomen. Daarom wil het Vlaams Parlement in een nieuwe resolutie met hoogdringendheid pleiten om gratie te verlenen aan professor Djalali en hem onvoorwaardelijk vrij te laten of de kans te geven op een nieuw, eerlijk proces”, licht Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) toe. “Professor Djalali was gastdocent aan de VUB. Vlaanderen moet internationaal, samen met Zweden, het voortouw blijven nemen.”

“Mijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar de vrouw en kinderen van professor Djalali, die al jaren door deze hel gaan. Daarom geven we niet op en blijven we er, net zoals de voorbije jaren, alles aan doen om de professor vrij te krijgen. We roepen daarom alle niveaus op om nu heel snel actie te ondernemen”, zegt Vlaams Parlementslid Joris Nachtergaele (N-VA).

“Met deze resolutie geven we vanuit het Vlaams Parlement een sterk signaal. Grove schendingen van de universele mensenrechten kunnen en mogen we niet toelaten. Nu niet en in de toekomst ook niet. Vanuit onze liberale principes veroordelen we dan ook krachtdadig wat er nu gebeurt in Iran. We pleiten voor de opschorting van de doodstraf en ijveren voor een eerlijke rechtsgang”, benadrukt Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten (Open Vld).

“We moeten vanuit Vlaanderen, vanuit België, alles doen om de executie van professor Djalali tegen te houden. Daarom nemen we vandaag bij hoogdringendheid en unaniem een resolutie aan die de Vlaamse Regering vraagt om de Iraanse overheid op te roepen de executie niet uit te voeren, maar professor Djalali gratie te verlenen”, zegt Vlaams Parlementslid Katia Segers (sp.a).

“Vlaanderen moet net zoals andere regio’s Iran een spiegel voorhouden. In mijn mensbeeld is de doodstraf onaanvaardbaar. De massale steun van Vlamingen, los van politieke kleur, brengt Iran hopelijk tot inkeer. In de strijd voor mensenrechten is elke stem relevant”, onderstreept Vlaams Parlementslid Björn Rzoska (Groen).